പൂനൂര്‍പ്പുഴ സംരക്ഷിക്കണം

കോഴിക്കോട്: പൂനൂര്‍പ്പുഴ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സി.പി.എം. തണ്ണീര്‍പന്തല്‍ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൊയമ്പാലില്‍ പ്രദേശം മുതല്‍ എടാമണ്ണില്‍താഴം വരെയും തണ്ണീര്‍പന്തലിനടുത്ത് പാല്‍മണ്ണില്‍ ഭാഗത്തും പുഴവക്കിടിഞ്ഞ് സമീപവീടുകള്‍ക്ക് കേടുപാട് സംഭവിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോള്‍. ഇതിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു.